Casus sociaal zekerheidsrecht, voorliggende voorzieningen

Casus

Belanghebbende is een 51 jarige vrouw die zich op 8 mei 2009 bij het UWV Werkbedrijf heeft gemeld om in aanmerking te komen voor een WWB uitkering als aanvulling op haar WAO uitkering van het UWV.

Belanghebbende ontvangt een WAO 80-100% uitkering van het UWV. Deze WAO uitkering is gebaseerd op een klein parttime dienstverband. Vanaf 2006 is belanghebbende naast haar WAO uitkering gaan werken als taxichauffeur. Helaas werd belanghebbende in april 2007 ziek als gevolg van een auto ongeluk. Voor het wegvallen van de inkomsten uit arbeid kreeg belanghebbende Ziektewet.

Tot 10 april 2009 ontving belanghebbende naast haar WAO uitkering een Ziektewet uitkering van het UWV. Met de inkomsten uit WAO en Ziektewet had belanghebbende in totaal een inkomen boven de op haar van toepassing zijnde bijstandsnorm.

De Ziektewet uitkering heeft per 10 april 2009 echter de maximale uitkeringstermijn bereikt.

Belanghebbende gaf aan dat zij daarom een WIA uitkering heeft aangevraagd bij het UWV. Deze werd echter afgewezen met als reden dat belanghebbende al WAO ontving en om die reden geen aanspraak op WIA kan maken.

De hoogte van de WAO uitkering is echter nog altijd gebaseerd op het parttime dienstverband uit het verleden met als gevolg dat, na het wegvallen van de Ziektewet, de inkomsten uit WAO lager zijn dan de bijstandsnorm en er tevens geen recht bestaat op WIA.

Welke mogelijkheden zijn er nog? IK GEEF HET ANTWOORD TZT! Reacties welkom!!

Reacties

Ik heb geen ervaring met dergelijke casuistiek, maar zou er op gokken dat de WAO aangepast moet worden naar de huidige situatie, daarbij mogelijk ook recht op Toeslagenwet?

Hai Jasmijn,

je zit aardig in de goede richting. Het is enkel de vraag hoe je dan e.e.a aanpakt.

Een check op recht op toeslagenwet is altijd een goeie!

Artikel 40 WAO geeft aan dat in een dergelijke situatie het WAO dagloon herberekend kan worden, rekening houdend met het vastgestelde dagloon uit de ZW.

Dat levert dan in dit geval een hoger WAO dagloon op, evt aangevuld middels een TW.

WIA en WAO kunnen nooit samengaan, dus eenmaal vallend onder de WAO blijft het WAO!

En dan is de kans aanwezig dat de totale uitkering beneden de van toepassing zijnde bijstandsnorm blijft. Dan moet je blijven aanvullen met bijstand.

...........die kans is altijd aanwezig, maar in dit specifieke geval hoogstwaarschijnlijk niet ;-)

Reactie toevoegen

To prevent automated spam submissions leave this field empty.