Hoe ga je om met een te hoge caseload?

Deze wiki is ontstaan naar aanleiding van de interactieve themasessie: 'Welke klanten help je wel en welke niet?' Deze sessie vond plaats tijdens het voorjaarscongres van de BVK 'Gluren bij de 3D buren.'. Door hoge werkdruk, is het vaak niet mogelijk om al je klanten uit je caseload echte aandacht te geven.

Wat zijn hier de oorzaken van?

- Een veranderende arbeidsmarkt: Door de crisis en de grote toestroom van vluchtelingen is de vraag veel groter dan het aanbod. 
- De diensteverlening van het UWV is gewijzigd. Ze zijn veel meer een doorgeefluik geworden van mensen die uiteindelijk in de bijstand belanden.
- Wijziging in de WAJONG
- Bezuinigingen: Er moet meer gebeuren met minder geld (lees minder FTE)
- De Participatiewet zorgt ervoor dat alle uitkeringsgerechtigden een reintegratieverplichting hebben.
- Door de invoering van de Participatiewet krijg je complexere klanten, die je niet makkelijk kan doorverwijzen.
- Alle energie gaat naar de meest kansrijke kandidaten, dus er vindt een ophoping plaats van alle minder kansrijke kandidaten.
- Instroom naar een SW-bedrijf kan niet meer, komt rechtstreek bij de gemeente.

Hoe ga je hiermee om?

- Een groepstarget instellen in plaats van een individuele target. Dit maakt schuiven mogelijk.
- Op een lager pitje monitoren, door bijvoorbeeld een tijdelijke ontheffing van een half jaar.
- Geen schaduwsystemen in het leven roepen (bijvoorbeeld Excel). Dit maakt overdrachten tijdrovend.
- Het management moet turven op een diversiteit aan zaken (niet alleen uistroom): Aantal plaatsingen, aantal plannen van aanpak, stap op de participatieladder. 
- Grotere efficientie door digitale hulpmiddelen
- Eerder bij het UWS langsgaan om iemand in beeld te krijgen (Oss doet dit al)
- De minder kansrijke kandidaten laten liggen
- Keuzes maken en erachter blijven staan. Bijvoorbeeld bij de intake al inschatten of je de komende drie maanden tijd hebt voor die betreffende client. Anders niet doen.
- Groepsgewijze aanpak
- Eventueel in (reintegratie)trajecten plaatsen van clienten.
- Verbinding met andere disciplines in het sociaal domein: WMO, Schuldhulpverlening.
- Zo weinig mogelijk wp opboeken, clientvolgsysteem vullen in Suite. 
- Korter rapporteren

Hoe prioriteer je wie je wel helpt en wie niet? 

- Piepsysteem: Diegene die het hardste roepen, worden het eerst geholpen
- De meest gemotiveerde klanten help je het eerst