Huishoudelijke hulp

Sinds de WMO is gewijzigd per 2015, is de huishoudelijke hulp uit het WMO pakket verdwenen. De gemeenten gingen massaal de huishoudelijke hulp voor hun burgers beëindigen. Er was echter geen alternatief. In de tussentijd is er echter Juridprudentie verschenen, waarin werd gesteld dat de huishoudelijke hulp niet zomaar beëindigd mocht worden. Daarop is een overgangsregeling getroffen. Daarna is er weer jurisprudentie verschenenen, waarin gesteld wordt dat de huishoudelijke hulp een WMO voorziening is. Omdat de burgers niet zonder hulp kunnen, zijn er een aantal gemeenten die de hulp uit de bijzondere bijstand hebben bekostigd. Daar horen deze kosten echter niet thuis, het potje bijzondere bijstand komt daardoor te zeer onder druk te staan. In de nabije toekomst zal duidelijk worden waar deze kosten onder gaan vallen.