Over BvK

KenMe is een initiatief van de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) en Divosa. De leden van beide verenigingen voelden een sterke behoefte om kennis met elkaar te delen over het vakgebied en op een interactieve manier nieuwe standaarden vast te leggen.

Doelstelling van de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) is het bevorderen van de verdere professionalisering en het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van klantmanagers. Dit zijn de professionals die uitvoering geven aan sociale wet- en regelgeving binnen een gemeentelijke organisatie en participatie, re-integratie en/of inkomen als taak hebben.

De vereniging probeert haar doel te bereiken onder meer door:

  • het bieden van een platform voor inhoudelijke discussie aan professionals (zie ook de LinkedIn-groep Beroepsvereniging voor Klantmanagers);
  • het behartigen van de belangen van klantmanagers;
  • het bieden van een netwerk;
  • een certificeringsprocedure te ontwikkelen
  • het op de hoogte te raken en/of te blijven van ontwikkelingen die relevant zijn voor de uitoefening van het vak;
  • het geven van gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van participatie, zorg en inkomen bij de verdere ontwikkeling van wetgeving en regelingen;
  • het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de (mogelijke) ontwikkeling van een opleiding tot professional in de sociale zekerheid en zo nodig de totstandkoming van opleidingen te bevorderen;
  • het uitwisselen van werkervaring en kennis tussen professionals onderling alsmede het samenwerken met organisaties waarmee raakvlakken bestaan;
  • het organiseren van congressen, excursies, themabijeenkomsten, studiedagen en enquêtes ter bestudering van bepaalde onderwerpen;
  • alle andere middelen die tot het gestelde doel kunnen bijdragen.

Wil je meer weten over de BvK? Kijk op www.debvk.nl.