Over de Community

KenMe is ontstaan uit een initiatief van de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) en Divosa. De leden van beide verenigingen voelden een sterke behoefte om kennis met elkaar te delen over het vakgebied en op een interactieve manier nieuwe standaarden vast te leggen. Dit online netwerk is een zogenaamde community of practice. KenMe staat voor Kennis en Meedoen; de twee randvoorwaarden om van dit netwerk een succes te maken. De officiele lancering van de community vond plaats tijdens het congres van de BvK op 5 oktober 2015. 

We hebben grootse ambities. Het vak van klantmanager is relatief nieuw en daarom zijn we allemaal bezig de ins en outs van dit vak te ontdekken terwijl we bezig zijn. Het streven van dit platform is om iedereen met elkaar in contact te brengen om zo het vakgebied vooruit te helpen. 

Dat doen we op verschillende manieren:

  • In discussies zoeken we de controverses, de hete hangijzers en de nog niet beschreven delen van het kennisveld op. Zo scherpen we onze eigen visie op het vakgebied aan en boekstaven we tegelijkertijd het denkproces.
  • In blogs kunnen jullie een persoonlijk verhaal beschrijven of je eigen mening over het vak delen. Wij bieden assistentie bij het schrijven ervan en helpen ook mee met de verspreiding.
  • In wiki's documenteren we nieuwe werkwijzen, protocollen en standaarden. De input voor de wiki's komt uit spannende discussies of interessante blogs voort, maar kan ook door een lid worden aangedragen. 

Rollen

In dit netwerk zijn verschillende rollen voor deelnemers:

  • Lid - Kan discussies starten en reageren op discussies. Kan zich opgeven voor evenementen, en blogs en wiki's lezen.
  • Blogger - Heeft alle rechten van een gewoon lid, maar kan daarnaast ook zelf blogs schrijven. Moet hiervoor de cursus bloggen hebben gevolgd.
  • Thema-specialist - Heeft alle bovengenoemde rechten, maar kan ook wiki's maken. Deze personen zijn aantoonbaar expert binnen een deelgebied van hun vak, en hebben daarom het exclusieve recht om ons te helpen dit officieel in wiki's vast te leggen. Wil je ook themaspecialist worden? 
  • Ambassadeur - Dit is een selecte groep van maximaal 20 - 30 personen die medeverantwoordelijk zijn voor het succesvol maken van dit platform. Zij hebben hiervoor ook een training community management gehad. Zij werken nauw samen met de community manager om ervoor te zorgen dat geen discussie verloren gaat en geen lid zich niet gehoord voelt. Bij deze extra verantwoordelijkheid horen ook extra privileges. Zo worden de ambassadeurs betrokken in de doelstellingen van dit platform en hebben ze inspraak in hoe het platform zich verder gaat ontwikkelen. Wil je ook ambassadeur worden? 

Agenda

Elke twee weken verstuurt de community manager een update over de community. 

Vertrouwen is het grootste goed in dit platform. Iedereen moet zich vrij kunnen voelen om zijn of haar mening of visie te delen. We gaan respectvol met elkaar en in de wetenschap dat iedereen naar eer en geweten handelt. De huisregels zijn opgesteld, om ervoor te zorgen dat we dit naleven. 

Voor elke community geldt dat je eruit haalt wat je erin stopt. We verlangen daarom van iedereen een zo actief mogelijke opstelling. Je zal zien dat dit zijn vruchten afwerpt. Vergelijk het met een netwerkborrel: Als je op niemand afstapt en de kat uit de boom kijkt, gebeurt er niet zo veel. Maar stap je onbevooroordeelt op mensen af om een praatje te maken dan kan je nog versteld staan waar dat toe leidt. 

Hulp

We hebben een speciale pagina ingericht met tips om op gang te komen. Daarnaast hebben we in wiki's trainingsmateriaal staan met best practices en uitleg over de werking van dit platform. Mocht je er daarmee nog niet uitkomen dan kun je bij onze community manager terecht die je graag helpt.