inburgeraars en asielzoekers

Blogs

08/06/2017 - 08:34

Na een korte persoonlijk introductie door Astrid Verheijen , waarin zij ingaat op het gegeven dat iedereen zo maar een vluchteling (of kind van) kan zijn of worden. Je hoeft er niet geboren te zijn in een land ver weg van hier. Ook dichter bij huis zijn herkenbare situaties te vinden.

25/10/2016 - 09:16

Op 13 oktober was het zover, de tweede lezing gegeven op de HAN, georganiseerd door de BVK. De lezing had als onderwerp, “Statushouders en re-integratie”. Een onderwerp wat leeft onder klantmanagers, het resulteerde namelijk in 54 aanmeldingen, waarmee de lezing vol zat qua deelnemers.

30/06/2016 - 10:47

Rabeiah ben Mokhtar werkt voor drie verschillende gemeenten. Sinds de fusie op 1 januari 2015 zijn de gemeenten Stedebroec, Enkhuizen en Drechteland samengevoegd. ‘We moeten nog steeds schakelen tussen beleid van de verschillende gemeenten.’

09/06/2016 - 16:35

Hij kwam bij me voor het diagnose gesprek. Na een jaar is er voldoende Nederlands om dit te kunnen.  Een man van middelbare leeftijd. Gelaten ging hij zitten aan mijn bureau. Alsof de hele wereld hem teveel was. Ik vroeg hoe het ging met hem. 

02/05/2016 - 09:47

Fatima, een gedreven jongedame.

 

Ik leerde Fatima kennen toen zij als 20-jarige in Apeldoorn kwam wonen.

 

Evenementen

Datum: dinsdag, 13. oktober 2015 -
15:30 tot 17:30
Locatie: Hogeschool Windesheim
Type: Training

Na de succesvolle lezingenreeks in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen organiseert de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) een nieuwe lezingenreeks samen met Hogeschool Windesheim.

Datum: woensdag, 6. januari 2016 -
9:00 tot 12:00
Locatie: zaal 1 en 2 bij Divosa, Kon. Wilhelminalaan 5
Type: Vergadering

In deze belangrijke sessie gaan we samen met het bestuur en de themaspecialisten bepalen wat de hoofdthema's worden waar KenME zich in 2016 op gaat richten. Kom je ook? Het is een mooie kans om samen de toekomst van deze groep te bepalen en je stempel te drukken op het vakgebied.

Datum: dinsdag, 30. mei 2017 -
14:30 tot 17:00
Locatie: HAN Arnhem Ruitenberglaan 26 6826 CC Arnhem
Type:

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) organiseert samen met de BvK op 30 mei 2017 een lezing rond het thema ‘Re-integratie van statushouders’.

Programma

14:30 – 15:00 uur
Inloop met koffie en thee