Nieuwe doelgroep

Blogs

08/06/2017 - 13:36

Van onze collega’s van RMC, collega’s klantmanagers en hulpverleners krijgen wij meer en meer signalen dat er jongeren zijn die minimaal in beeld zijn en niet op afspraken verschijnen.

02/11/2016 - 08:57

Mars Louters’ (53) expertise ligt bij trede 1 en 2 klanten. Hij werkt als klantmanager activering voor de gemeente Amsterdam. ‘De klant mag bij mij het gesprek bepalen.’

23/08/2016 - 15:18

Het beleid van onze organisatie is gericht op preventie. Daarom is er binnen de SDOA voor gekozen om met alle jongeren tot 27 jaar die zich bij de balie melden in gesprek te gaan.  Op deze manier worden uitkeringsaanvragen voorkomen en krijgen wij toch zicht op jongeren met vragen.

09/06/2016 - 16:32

Jongeren uit het VSO en PRO aan het werk!

06/04/2016 - 15:40

Wouter Boonen heeft bewust de overstap gemaakt van jobcoach voor dak- en thuislozen naar klantmanager. Hij werkt sinds 1 juli 2015 voor de kleine gemeente Beesel. ‘Ik kan zo bij de wethouder binnenlopen om een voorstel te bespreken.’

25/03/2016 - 09:45

Op 17 april zijn we vanuit KenMe bij elkaar gekomen om het te hebben over nieuwe doelgroepen: WSWers en WAJONGers. Uiteindelijk bleek het een erg produktieve dag te zijn geweest waarbij we eigenlijk met meer vragen naar huis zijn gegaan dan waarmee we kwamen (wat ook goed kan zijn). 

25/01/2016 - 08:52

Anja Arends heeft twintig jaar ervaring in het sociale domein. Inmiddels is ze klantmanager voor Yacht. ‘Ik kan altijd putten uit mijn tijd bij Arbeidsvoorziening. Daar is mijn basis gelegd.’

Evenementen

Datum: woensdag, 6. januari 2016 -
9:00 tot 12:00
Locatie: zaal 1 en 2 bij Divosa, Kon. Wilhelminalaan 5
Type: Vergadering

In deze belangrijke sessie gaan we samen met het bestuur en de themaspecialisten bepalen wat de hoofdthema's worden waar KenME zich in 2016 op gaat richten. Kom je ook? Het is een mooie kans om samen de toekomst van deze groep te bepalen en je stempel te drukken op het vakgebied.

Datum: donderdag, 17. maart 2016 -
12:30 tot 16:00
Locatie: Werkplein Activerium, Deventerstraat 46 te Apeldoorn
Type: Vergadering

Op donderdagmiddag 17 maart 2016 organiseren de BvK en Gemeente Apeldoorn een werksessie over de nieuwe doelgroep wsw /wajong, en dan met name over de aanpak per gemeente. We sparren graag met jullie over: