Regel en wetgeving

Blogs

27/02/2018 - 10:46

Het ABC van de AVG               Door Mr. Sébastien Daniels

 

13/03/2017 - 23:08

Het is weer zover in 2017: de Nederlandse kiezer mag weer naar de stembus om te kiezen voor een nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer. Dat geldt net zo goed voor de mensen die werken in en rond het sociale domein, bij sociale diensten en in de zorg (WMO).

14/07/2016 - 09:53

Persoonlijke aandacht is onbetaalbaar.  

30/06/2016 - 10:47

Rabeiah ben Mokhtar werkt voor drie verschillende gemeenten. Sinds de fusie op 1 januari 2015 zijn de gemeenten Stedebroec, Enkhuizen en Drechteland samengevoegd. ‘We moeten nog steeds schakelen tussen beleid van de verschillende gemeenten.’

07/06/2016 - 10:35

Vera Evers (49) werkt op papier als consulent werk, maar is in de praktijk meer bezig andere klantmanagers te begeleiden. Ze heeft het afgelopen jaar geen caseload gehad. ‘Na 22 jaar als consulent te hebben gewerkt, is dit een mooie manier om mijn ervaring over te dragen.’

05/04/2016 - 14:12

Op 31 maart kwamen 33 klantmanagers bij elkaar in Utrecht voor de Algemene Ledenvergadering van de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (De BVK).

01/03/2016 - 17:00

Vincent Grizell (44) haalt de meeste voldoening uit het helpen van mensen naar een ‘uitkeringsonafhankelijk bestaan’. Hij werkt momenteel als klantmanager voor de gemeente Nissewaard. ‘Ik gebruik het liefst de speelruimte die de richtlijnen bieden.’

08/02/2016 - 09:10

Anja Rootinck viert in maart haar eenjarige bestaan als klantmanager. Ze werkt in het project Jouw Unit van de sociale dienst Oost Achterhoek alleen met jongeren. ‘Ik heb het idee dat zij het makkelijkst in beweging te krijgen zijn.’

18/01/2016 - 10:56

Als BBZ-consulent staat Leo Eijkhout  (61) het ene moment in de modder bij een varkenboerderij en het volgende moment tussen de nertsen in een nertsenfokkerij. Leo beslist in deze rol over het lot van de ondernemer in een bijstandssituatie.

03/09/2015 - 12:11

In augustus stond het in verscheidene media (Binnenlands bestuur, NRC Handelsblad), en schrijver Tommy Wieringa schreef er zaterdag 15 augustus een column over in de regionale dagbladen.

Evenementen

Datum: maandag, 19. oktober 2015 -
20:15 tot 21:15
Locatie: NPO 2
Type:

Sinds de verzorgingsstaat plaats heeft moeten maken voor de participatiesamenleving wordt van burgers meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid gevraagd. Een bijstandsuitkering is niet zomaar een recht, maar een voorziening waarvoor je iets terug moet doen.

Datum: maandag, 19. oktober 2015 -
20:30 tot 21:30
Locatie: NPO 2
Type:

Gemeenten mogen een tegenprestatie vragen aan mensen in de bijstand.

Datum: woensdag, 6. januari 2016 -
9:00 tot 12:00
Locatie: zaal 1 en 2 bij Divosa, Kon. Wilhelminalaan 5
Type: Vergadering

In deze belangrijke sessie gaan we samen met het bestuur en de themaspecialisten bepalen wat de hoofdthema's worden waar KenME zich in 2016 op gaat richten. Kom je ook? Het is een mooie kans om samen de toekomst van deze groep te bepalen en je stempel te drukken op het vakgebied.