De BvK op het Divosa voorjaarscongres

"Op 15 en 16 juni 2017 heb ik twee interessante dagen beleefd tijdens het Voorjaarscongres van Divosa.

Als vertegenwoordiging van de BvK waren het voltallige bestuur van de BvK en onze nieuwe directeur aanwezig. Als bestuurslid van de BvK heb ik met meerdere leidinggevende gesproken over het belang van de BvK en wat de BvK voor een sociale dienst en haar klantmanagers kan betekenen.

Dit leverde interessante gesprekken op. Professionaliseren van ons vak is belangrijk maar over de invulling van het proces tot professionalisering hebben leidinggevenden verschillende gedachten.

Dit werd ook duidelijk tijdens de workshop “Wat heeft de professional nodig om zich te ontwikkelen?” van bestuurslid Nathalie Lurken en haar collega Kirsten Tonnaer. De conclusie van de deze workshop is volgens Divosa : kunnen leren en ontwikkelen is ontzettend belangrijk in het werk van klantmanagers. Dit hoeft niet in de vorm van een opleiding, dit kan ook op de werkplek. Een beroepsregister zou hiertoe een goed middel kunnen zijn mits het wordt ingezet als een middel om de kwaliteit te verbeteren.

Het dus van belang dat wij, klantmanagers, onze eigen visie, en invulling, op het vak laten horen. Wat draagt, op welke wijze, volgens ons bij tot professionalisering van ons vak!

Laat je stem horen!

Rob
Bestuurslid BvK"

"Wat mij het meest is bijgebleven van het divosacongres was de presentatie van Andries Baart over de presentiebenadering, de aanpak die uitgaat van de betrekking met een ander.

Enkele dagen voor het congres kreeg ik het relaas van een klantmanager waarin hij vertelde conform onze werkwijze een Plan van Aanpak te hebben gemaakt met zijn klant. Het stuk voldeed aan alle eisen: er was een heel mooi traject naar vrijwilligerswerk afgesproken.
Echter, vertelde de klantmanager dat zijn klant volledig overstuur het gebouw had verlaten en dat er tijdens het tweede monitoringsgesprek geen land met hem te bezeilen was. Toen al begreep ik dat er op betrekkingsniveau al helemaal in het begin iets was misgegaan.

Baart gaf me met zijn verhaal over kwetsbare mensen (onze klanten) tijdens het congres meer inzicht over mogelijke details onder verwijzing naar het laatste rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: 'Weten is nog geen doen.' Volgens Baart begint alle ondersteuning met de onderlinge relatie. Mijn collega was verstrikt geraakt in zijn eigen ambitie om z'n werk goed te doen en vergat aan zijn klant vragen wat er bij hem speelde. En zijn klant had donders goed begrepen wat er van hem werd verwacht, maar de druk om het ook uit te voeren deed hem iets in zijn hoofd.
Baart vertelde over zogenaamde mismatches, interventies die nooit hadden plaats moet vinden. Hij spiegelde zijn medische verleden waarin hij elf keer was geopereerd aan zijn zwakke benen. Die handelingen hadden er nooit voor gezorgd dat zijn benen sterker werden. Integendeel! En dus concludeerde Baart dat hij nooit aan die operaties hadden moeten beginnen. Hoe vaak gaan we professionele, goed bedoelde trajecten aan die het leven van onze klanten oncontroleerbaar overhoop halen? Durven we als de situatie van de klant er om vraagt een traject met een klant te laten lopen? En hoe en wanneer weet je dat jouw interventie aansluit op het persoonlijke leven van een klant? Hoeveel plannen B moet je afspreken bij tegenslag in het leven van de klant?

Als kwaliteitsmedewerker spreek ik nog zelden klanten. Ik kan niet goed inschatten of een klantmanager meteen een vragenvuur opent om het doel van de gemeente te halen of dat er eerst wordt geïnformeerd naar de leefsituatie van de klant. Ik heb me voorgenomen, en ook al aangekondigd, vaker mee de spreekkamer te gaan. Een best lastige afspraak want de vraag is of mijn presentiecontact met de klantmanagers zodanig is dat ze onbedreigd de kritische toetser het gesprek met de klant aangaan.

John
Bestuurslid BvK"

"Wat mij het meest is bijgebleven is vergeet de aandacht voor de burger niet uit het oog. Het werk en speelveld zijn complex, weinig budget en grote tijdsdruk. De neiging bestaat om daardoor niet meer écht naar die burger te luisteren en er echt voor die burger te zijn. Kortom: luister aandachtig, pak een carlos momentje (https://www.divosa.nl/verslag-divosa-voorjaarscongres-2017#jaap-bressers) en verwijs niet door, maar betrek andere partijen bij de dienstverlening. Het werk vraagt veel expertise, we hebben het hier over een echt vak!

Amanda
Bestuurslid Bvk"

"Tijdens het congres heb ik meerdere inspirerende sprekers gehoord;

- Margo Trappenburg. Zij bepleitte dat klantmanagers (zij noemt ons ‘frontline ambtenaren’ ) constant te maken hebben met het spanningsveld tussen algemeen belang en het individuele belang van een burger. Een klantmanager dient dan ook over meer specialistische kennis en autonomie te beschikken dan bijvoorbeeld een advocaat of chirurg, die ook vaak weinig te maken krijgen met de gevolgen van hun keuzes voor de maatschappij.

- Theo Bovens; hij bepleitte dat bijstand nabij staan betekent, nabijheid tonen. Het betekent ook er voor iemand zijn in actievere zin. Beide betekenissen horen bij het werk in het sociaal domein. De meest nabije overheid is immers de gemeentelijke overheid. Dit sluit prima aan bij ons laatste congres Aandacht en Waardigheid.

Jasmijn
Voorzitter BvK"

 

Reactie toevoegen

To prevent automated spam submissions leave this field empty.