Nieuwe collega bij Buurtplein

Sinds 1 augustus hebben we op onze werklocatie, De Daele een nieuwe collega. Niks bijzonders hoor ik je zeggen. Maar deze collega is wel bijzonder en ik leg je met veel plezier en enthousiasme uit waarom.

B is in oktober 2016 voor het eerst binnengelopen bij het Maatschappelijk Activerings Centrum (MAC) bij de Daele. Samen met zijn ambulante ondersteuner van Iriszorg kwam B de eerste keer gewoon even kijken. B had een zware periode achter zich liggen was klaar om de volgende stap te zetten, om te participeren in de maatschappij. Bij het MAC kan dat want daar is het volgens B laagdrempelig, kun je bouwen aan je netwerk en helpen de mensen elkaar.

In de eerste periode kwam B alleen een bakkie doen en wat kletsen. B had toen nog vaak zijn masker op en gedroeg zich als de vrolijke grappenmaker. Langzaam maar zeker zagen we B rondom de jaarwisseling achteruit gaan en kreeg B een terugval. Toch is B steun blijven zoeken bij het MAC, daar waar hij laagdrempelig mag binnekomen, zichzelf mag zijn en gewaardeerd wordt om wie hij is. En juist die waardering is iets dat bij B een lastig punt is. Complimenten werden niet aangenomen maar genegeerd, terwijl ik wel wat zag gebeuren bij B op die momenten. Doordat we in het MAC vooral uitgaan van de dingen die wel goed gaan en de talenten en kwaliteiten van mensen zag je na de terugval groei ontstaan bij Bernard. Langzaam maar zeker durfde B steeds meer zich zelf te zijn. Werd hij meer en meer ontspannen. Daar waar B over zijn eigen grenzen dreigt te gaan probeer ik hem tot inzicht te laten komen over hij dat anders kan aanpakken. Dat lukt B steeds beter. Door deze groei heeft onze vaste beheerder B gevraagd om in de vakantie periode een aantal taken van de beheerder over te nemen. En dat heeft ertoe geleid dat B nu een betaalde baan heeft bij De Daele als beheerder. Omdat de hij kans heeft gekregen en gepakt om zich te laten zien. In eerste instantie voor een half jaar en voor 12 uur per week zodat hij rustig kan wennen aan het werk en de structuur.

Wat bij het tot stand komen van deze baan ook erg belangrijk is geweest is samenwerken met het netwerk. Door mijn achtergrond bij werk en inkomen weet ik welke mogelijkheden er zijn en hoe die mogelijkheden benut kunnen worden. Samen met een arbeidsbemiddelaar en een re-integratieconsulent hebben we gezorgd voor een loonwaardemeting via de praktijkroute zodat B u onder het doelgroepenregister valt. Dit om B de rust en de ruimte te geven om in zijn eigen tempo verder te groeien. Om ook de WSNP mee te nemen in dit proces en het belang van een opbouw voor B zodat hij straks duurzaam zijn eigen inkomen kan gaan verdienen heb ik als regievoerder de WSNP op de hoogte gehouden van alle stappen. En om het helemaal mooi af te maken is er vanuit werk en inkomen een beschikking vrijstelling van de sollicitatieverplichting afgegeven voor de uren die B nog niet werkt. Dit is overgenomen door de WSNP waardoor B nu, zonder druk van de systeemwereld, zichzelf verder kan gaan ontwikkelen.

Dit is doen wat nodig is. buiten kaders kunnen, durven en mogen denken. Regievoeren en daarmee ruimte creëren voor inwoners om vanuit de intrinsieke motivatie te groeien. Ik zeg: Ik ben enorm trots op B maar ook op alle betrokken partijen in hoe we hierin hebben samengewerkt en zullen blijven samenwerken zolang als dat nodig is.

Anjo Ràcz 18.08.2017

Reactie toevoegen

To prevent automated spam submissions leave this field empty.