Verslag lezing Statushouders en re-integratie

Na een korte persoonlijk introductie door Astrid Verheijen , waarin zij ingaat op het gegeven dat iedereen zo maar een vluchteling (of kind van) kan zijn of worden.
Je hoeft er niet geboren te zijn in een land ver weg van hier. Ook dichter bij huis zijn herkenbare situaties te vinden.

Hierna volgt er een presentatie van Edda Heijting van de Heijting Weerts groep. Zij vertelt over haar ervaring op het gebied van re-integratie van statushouders in
de gemeente Zwolle en in de gemeente Pijnacker/Nootdorp.  Dit doet zij volgens het VAK-proces (voor arbeid en kansen)
Hierin staan de klant, de klantmanagers en de werkgevers centraal.
Er wordt op gericht dat de werkgevers zich meer bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijk. Er wordt gestuurd op het opstellen van profielen
in plaats van vacatures.
Daarnaast worden klantmanagers  bewust gemaakt van de verschillen tussen culturen van de statushouders en de juiste aanpak hierbij.
Om succes te vergroten is het van belang dat de statushouders een vast aanspreekpunt hebben.

In het VAK-proces wordt oplossingsgericht gewerkt, dit houdt in dat je de klant door middel van vragen stellen zelf de oplossing laat bedenken.
Hiervoor wordt de Skills methodiek gebruikt, die is gericht op hoe krijg je werk, hoe je kun naar werk zoeken en hoe kun je werken.
Om dit aan te leren wordt de leerwijze van Carol Dweck gebruikt, procesmatig te werk gaan in kleine stapjes.
Het doel hiervan is om mensen vertrouwen te geven in het vinden van werk.

Van belang is dat de bestuurder goed geïnformeerd wordt en achter het project staat.
Daarnaast moet de klantmanager het vertrouwen krijgen en het lef hebben  om gebruik te kunnen maken van de ruimte die de wet biedt.

In groepen van maximaal 12 mensen wordt de training gegeven, waarbij de mensen uit hetzelfde land komen. Af en toe wordt er gebruik gemaakt van
een tolk, namelijk als het gaat over de eigen cultuur en bij het uitleggen van officiële overeenkomsten.
Bij het samenstellen van de groep wordt er wel gekeken of er  mogelijk  grote belemmeringen richting de arbeidsmarkt aanwezig zijn.
Wanneer dit zo is, is iemand nog niet klaar voor de training. Dan wordt er een ander traject ingezet.

Als afsluiting was Harouna Sala aanwezig.  Hij  is in de jaren 90 gevlucht vanuit Mauritanië. Twee jaar geleden is hij afgestuurd als meester in de rechten.
Op dit moment studeert hij verder om advocaat te worden.  Hij vertelt dat het volgens hem vooral belangrijk is dat de statushouder de ruimte krijgt om de taal te leren,
dit kan via school, maar ook in de praktijk. Stimuleer mensen om het beste uit hen zelf te halen. Er zijn veel kansen voor statushouders in dit land,
maar je moet als statushouder wel de kans krijgen. Klantmanagers spelen hierin een hele belangrijke rol. Wees je bewust van die rol/taak. 
Je kan samen de statushouder mooie dingen bereiken, mits je het op de juiste manier aanpakt . Een mooi voorbeeld is Harouna Sala.

 

Reactie toevoegen

To prevent automated spam submissions leave this field empty.