Waar zijn we zijn vredesnaam mee bezig!

Als consulent werk kom je in close contact met de klant.  De nadruk van onze functie is de bijstandkosten zo laag mogelijk houden en de klant op een zo duurzaam mogelijke manier langdurig te doen uit stromen. De nadruk ligt daarbij voornamelijk op de vaardigheden van het al dan niet kunnen solliciteren.  

Solliciteren is een teleurstellende activiteit waar de meesten niet veel vaardigheid in hebben.  Immers wanneer je eenmaal op een baan zit verslijten die vaardigheden,  als je ze ooit al had.  Ruwweg kan je merken dat het een verscheidenheid aan pluimage betreft die klant bij ons zijn.  Niet geheel zonder reden hebben mensen bijstand nodig of zijn draaideurklanten.  Klanten zonder stevige fundering zijn kwestbaar. Zonder werkervaring,  zonder diploma's of zelfs het ontbreken van allebeide. Maar doen we het wel goed?  Besteden we genoeg aandacht aan de persoon zelf.  Want als de persoon in kwestie goed in zijn of haar vel zit dan komt toch alles vanzelf goed?  Ik focus mijn "re-integratie" activiteiten dan ook voornamelijk op de innerlijke mens.  Ik zoek naar bronnen.  Intrinsieke motivatie komt van binnen.  Persoonlijke gesprekken.  Meer luisteren en minder praten. Duidelijk zijn  "ik doe niks voor jou"  Ik help jou alleen.  Jij ben regisseur van je eigen leven. 

De meest klanten komen gespannen binnen.  Wéér zo'n irritant zinloos gesprek met een irritante ambtenaar.  Ik kan me voorstellen dat je er zo over denkt.  Immers als die gesprekken zin hadden.  Dan  was bijstand kennelijk niet meer nodig geweest.  Wel dus. Grotendeels krijgen we sociaal wenselijke antwoorden. Immers de klant is vaardig geworden in het geven van "de juiste " antwoorden. Niet beseffende dat ze vaardig zijn geworden in het hebben van een wenselijke gesprek.  

Ik maak als snel duidelijk dat niks "moet".  Immers het is niet mijn leven en mijn bankrekening.  En dat is precies de plek waar de schoen begint te wringen.  Een groot aantal klanten vind het leven in de bijstand niets.  Maar zien ook geen uitweg.  Zelfs niet als we ze 20 uren / week een tegenprestatie laten verrichten.  Dus enerzijds hebben ze zich gesettelt voor de huidige situatie.  Immers je weet wat er van je word verwacht.  Je hebt structuur in je leven.  Maar als je ze vraagt,  ben je tevreden met je situatie ,  dan zijn ze dat toch ook weer niet.  Het lijkt wel een "gijzeling" of een "American standoff". 

Maar het is mijn taak de klanten toch te blijven stimuleren.  Sommigen zijn zo erg gesettelt in hun "situatie" dat alleen stimuleren niet voldoende is. Het word dan regelrecht opjutten of opjagen.  Ik bied alle klanten een volledig vrije keuze.  Kies een doel in je leven en ga ervoor. Zelfs als het een persoonlijk doel betreft.  Doe het voor jezelf en voor niemand anders.  Zelfs niet de sociale dienst.  Bijna niemand kan hier handen en voeten aan geven.  Het opjutten past mij niet.  Want daar ga ik een grens over.  Want naar mate ik er meer energie in ga steken,  begint het er steeds meer op te lijken dat ik het graag wil.  Maar voorop gesteld. Voor  mij hoeft het echt niet.  Immers het is niet mijn leven.  Als de klant zijn leven in ledigheid wenst te vervullen,  dan mag dat van mij persoonlijk.  Anderzijds heb ik de doelmatigheid van de uitkering te bewaken.  Dus mijn persoonlijke opvatting wringt met mijn professionele taak.  Ik blijf dan vervolgens maar bij herhaling wijzen op het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid.  Ik onderscheid hierbij de niet kunner van de niet willer. 

Thema: 

Reacties

Intrinsieke motivatie ook de enige reden waarom mensen stappen zetten die blijvend zijn. En inderdaad iedereen heeft de regie over zijn eigen leven maar niet iedereen is ook in staat om de regie te pakken. Mede daarom ben ik echt blij met de sociale wijkteams waarin mensen ondersteund kunnen worden bij het nemen van de regie over hun eigen leven. Het is mijn droom dat we ooit echt ontschot gaan werken en met alle partijen binnen het sociaal domein het juiste gaan doen om mensen te ondersteunen.

Reactie toevoegen

To prevent automated spam submissions leave this field empty.