Wiki

Met het oog op de invoering van de Participatiewet, publiceert de Programmaraad de werkwijzer Bijzondere bijstand. De door Divosa opgestelde werkwijzer bevat, naast een gedegen beschrijving van de veranderingen en de kaders, tal van voorbeelden, zoals de Osse Aanpak.

In bijgaand document (opgesteld door VNG en SZW) tref je de meest gestelde vragen aan inzake statushouders + de antwoordnen.

Sinds de WMO is gewijzigd per 2015, is de huishoudelijke hulp uit het WMO pakket verdwenen. De gemeenten gingen massaal de huishoudelijke hulp voor hun burgers beëindigen. Er was echter geen alternatief.

In KenMe is veel gediscussieerd over hoe je als klantmanager omgaat met de wet taaleis, asielzoekers en statushouders. Een overzicht van alle vragen en antwoorden vind je hier:

Sinds 1 januari 2013 is de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ van kracht. Het doel is om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers terug te dringen.

Een lijst(je) met alle openstaande vacatures bij collega's

Thema:

Deze wiki is het verslag van de themasessie 'slim verbinden in het sociaal domein' van 25 mei 2016 in Doetinchem. 

Deze wiki is ontstaan naar aanleiding van de interactieve themasessie: 'Welke klanten help je wel en welke niet?' Deze sessie vond plaats tijdens het voorjaarscongres van de BVK 'Gluren bij de 3D buren.'. Door hoge werkdruk, is het vaak niet mogelijk om al je klanten uit je caseload echte

Casus

Belanghebbende is een 51 jarige vrouw die zich op 8 mei 2009 bij het UWV Werkbedrijf heeft gemeld om in aanmerking te komen voor een WWB uitkering als aanvulling op haar WAO uitkering van het UWV.