Wiki verslag: Slim samenwerken in het sociaal domein

Deze wiki is het verslag van de themasessie 'slim verbinden in het sociaal domein' van 25 mei 2016 in Doetinchem. 

Op woensdag 25 mei 2016 heeft Anjo Racz, buurtcoach in Doetinchem  een themasessie georganiseerd rondom het thema Slim verbinden binnen het sociaal domein. Themasessies worden georganiseerd op verzoek van Peter Staal van Divosa en de BVK (Kenme en Deelmee). De intentie van deze themasessies is professionals bij elkaar te brengen om onderling te kunnen sparren, zelfs op casusniveau, in de breedste zin van het woord. Deze middag was de tweede landelijke georganiseerde themabijeenkomst. 

Vanuit mijn achtergrond als professional in de Participatiewet ben ik er van overtuigd dat we meer moeten samenwerken in het sociale domein. Ik zie in de praktijk dat je in een samenwerking tussen partijen, die allen betrokken zijn bij één burger,  sneller en duurzamere stappen zet dan wanneer we allemaal blijven opereren vanaf onze eilandjes. Netwerken is daarbij cruciaal. Vaak vinden we (professionals) dat we te druk zijn voor netwerkbijeenkomsten. In mijn optiek scheelt het uiteindelijk tijd en geld. Investeren in de voorkant levert uiteindelijk tijd en daarmee ook geld op. Daarvoor is het wel nodig dat we soms uit onze comfortzone durven te stappen maar ook dat we daarin gesteund worden door collega’s en leidinggevenden.

Een aantal mensen binnen Doetinchem, te weten Buurtplein, Pauropus, het werkgeverservicepunt en Laborijn hebben al op gezette tijden casuïstiek over gezamenlijke cliënten in Doetinchem en hoe cliënten (nog beter) te helpen. Ook hier blijkt dat het samenwerken vruchten afwerpt. Eén van de voorbeelden die genoemd zijn is een cliënt die al meerdere trajecten heeft doorlopen en op het moment dat hij aan het werk is ineens van de aardbodem verdwenen kan zijn. Bij de laatste werkgever is dat ook weer gebeurd en toch krijgt deze man een nieuwe kans bij een andere werkgever. Dit omdat Pauropus snel heeft geschakeld met de consulent werk van Laborijn, de arbeidsbemiddelaar van het werkgeverservicepunt en de buurtcoach. Zo heeft men samen een plan van aanpak gemaakt en draagt iedereen dezelfde boodschap uit richting deze cliënt. Uiteraard geen garantie dat het nu wel lukt, maar je maakt de kans op uitval zo klein mogelijk door samen te werken. 

Dit is één van de voorbeelden waarbij de samenwerking succesvol is gebleken. Een ander voorbeeld is van een man van middelbare leeftijd die als diagnose Asperger heeft. Deze man wilde dolgraag aan het werk maar wist ook waar zijn beperking lag. Door met hem in gesprek te gaan, te horen wat hij vertelde, te vragen naar zijn ondersteuningsbehoefte, is deze man uiteindelijk bij een Doetinchemse werkgever aan de slag gegaan. Dit door een mooie samenwerking van de consulent werk betrokken bij het LeerWerkCentrum, de arbeidsbemiddelaar en de buurtcoach. Gewoon door samen te werken en oog en oor te hebben voor de kansen en talenten van deze man. Zo zijn er inmiddels nog meer voorbeelden. Wat we maar willen zeggen is: Samenwerken loont!

Toch blijkt ook dat partijen, zoals bijvoorbeeld de Gemeente Zevenaar, die onderlinge verbinding (nog) niet voelt. Ook binnen Laborijn is men nog zoekend, nog met visie en missie bezig.  Wat ook logisch is gezien de fusie waar zij middenin zitten.

Tijdens de themasessiehebben we het ook gehad over randvoorwaarden zoals:

  • Je moet buiten je eigen traject durven/kunnen kijken. 
  • Het vertrouwen onder de professionals is noodzakelijk, want als je elkaar goed kent  weet je wat je van elkaar kan en mag verwachten. Ook dat maakt de lijnen korter.  
  • En de samenwerking moet breed gedragen worden.

Mooi is ook dat de inwoner aangeeft zich veiliger te voelen met al deze op elkaar afgestemde hulp. Participatie in de maatschappij, op welke manier dan ook, zet een mens weer in zijn/haar kracht. De kans op duurzaam succes is bij een goede samenwerking een stuk groter dan wanneer we ieder op ons eigen eilandje blijven opereren.

Over de regierol is nog veel te zeggen. Ook daar kun je van alles van vinden. In Doetinchem is het in principe geregeld in de DDK 3 (De Doetinchemse Keuze) . Maar ook dan zie je dat het per casus kan verschillen, maar ook per werker. De ene werker kan de regie prima uit handen geven daar waar een andere werker perse de regie in handen wil hebben/houden. Het houden of uit handen geven van de regie heeft ook veel te maken met hoe je in het werk staat. Durf je de ander te vertrouwen en kun je er ook in mee gaan als die persoon het anders doet dan jij het zelf gedaan zou hebben? Ben je in staat om te kijken naar het resultaat voor de inwoner of kijk je puur vanuit het belang van jezelf of je eigen organisatie?

Kortom: Slim verbinden in het sociaal domein loont zeker!