Wiki

Op 7 januari 2016 heb ik voor een aantal Leidse klantmanagers een opfriscursus kostendelersnorm gegeven. Bijgevoegd de powerpointpresentatie (in de presentatie horen nog een filmpje (inmiddels geplaatst) en een drietal diagrammen welke later worden bijgevoegd)

Asielzoekers en inburgering

In deze wiki wordt getracht een aantal zaken die te maken hebben met vluchtelingen (statushouders) van een omschrijving te voorzien. Het betreft dan:

- Wat is inburgering?

- Hoe om te gaan met een inburgeraar (gezien de re-integratieplicht)?

1. Wanneer gebruik je de wortel (beloning) en wanneer gebruik je de stok (straf)?

1.  Via welke wegen komen deze mensen binnen?

  • Praktijkscholen,
  • 24-uurs instellingen,
  • Zorginstellingen

 

2.   Hoe breng je de kandidaten in kaart? Vraag die altijd gesteld moet worden is: is deze persoon in staat om WML te verdienen?

 

1 huishouden – 1 plan – 1 regisseur De buurtcoach vormt vanaf 1 januari 2015 voor alle inwoners in de wijk een herkenbaar aanspreekpunt. Hij is dé verbinder in de wijk. Bij meervoudige problematiek maakt de buurtcoach samen met de inwoner een gezinsplan.

Deze wiki is gemaakt naar aanleiding van een vraag over de digitale bronnen die jullie gebruiken om op de hoogte van het vakgebied te blijven. Aanvullingen zijn welkom.

Bronnen voor klantmanagers: 

In de uitzending van Zembla 'Voor U tien jongeren' van 14 oktober 2015 kwam het slechte imago van de 50+ medewerker op de arbeidsmarkt in Nederland in beeld.

Kort samengevat is een wiki een document dat meerdere mensen kunnen bewerken. Een bekend voorbeeld van een wiki is de online encyclopedie Wikipedia. Wij gebruiken de wiki in KenMe om procedures, standaarden en werkwijzen vast te leggen.